12/01/2019 - 08:45

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ανακοίνωση έναρξης υποβολής ενδικοφανών προσφύγων κατά των αποτελεσμάτων πρώτης πληρωμής Μέτρου 13

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ανακοίνωση έναρξης υποβολής ενδικοφανών προσφύγων κατά των αποτελεσμάτων πρώτης πληρωμής Μέτρου 13

Με ανακοίνωσή του ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει ότι οι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης του Μέτρου 13 "Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα" του ΠΑΑ 2014 - 2020 για το έτος 2018, η καταβολή της οποίας πραγματοποιήθηκε την 21.12.2018, δύνανται να υποβάλουν ενδικοφανή προσφυγή κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος αρχής γενομένης από σήμερα 10.01.2019 ως και την 23.01.2019.

Η υποβολή των ενδικοφανών προσφυγών γίνεται είτε στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και Περιφερειακές ή Νομαρχιακές Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε στους πιστοποιημένους φορείς υποβολής αιτήσεων (ΚΥΔ).

Δείτε την εγκύκλιο και το σχετικό υπόδειγμα εδώ.